Erasmus+ està obert a moltes persones i organitzacions, encara que els criteris d’admissió varien segons l’acció i el país.

Els particulars poden participar en moltes oportunitats finançades per Erasmus+, si bé la majoria ho fa a través d’una organització participant en el programa. Els criteris d’admissió per a particulars i organitzacions depenen del país on estiguin radicats.

map-1804891_1920

QUI POT PARTICIPAR EN ELS PROJECTES ?

Erasmus+ és el programa de la UE de suport a l’educació, formació, joventut i esport a Europa. El seu pressupost de 14.700 milions d’euros oferirà oportunitats d’estudi, adquisició d’experiència i voluntariat a més de 4 milions d’europeus.

El programa Erasmus+, que s’estén fins a 2020, no es dirigeix només als estudiants. En ell s’han fusionat set programes anteriors i ofereix oportunitats a una àmplia varietat de persones i organitzacions.

PIC DE ETIF: 932627453

ANTICS PROJECTES

-KA2 – 360 DEGREES ENTREPRENEURSHIP
2015-2-TR01-KA205-023646

-Social Entrepreneurship in Erasmus + is the KEY
Training course
31/05/2018 – 06/06/2018
2017-3-RO01-KA105-047322

-Be yourself, not the others
29/04/2018 – 06/05/2018
2017-1-TR01-KA105-039007

-Electromagnetic Pollution by Installations for Electricity Production, Transmission Lines, Substations, Transport Intra and Inter Cities and Applicances
ERASMUS+ KA2 Project
2015-1-RO01-KA202-015014