La nostra experiència

Amb 34 anys d’experiència en formació transversal i sectorial, disposa 2 centres de formació a Castelldefels (Barcelona) i homologats en més de 40 certificats de professionalitat, permeten un contacte directe i permanent amb empreses i organitzacions, suportats pel departament d’I + D, per a la creació de metodologies i eines per a la formació adequats als canvis en el sector.

ETIF, és centre de referència per a la formació de diferents sectors productius, entre ells el de comerç, Hostaleria, atenció a la persona. i educació. Proporcionant serveis tant a empreses a través de la formació contínua com als treballadors ocupats i desocupats.

ETIF és centre col·laborador de ARSAD Associació de Residències i Serveis d’Atenció a la Dependència, amb la qual hem organitzat tant la formació necessària dels seus treballadors, com els processo d’acreditació de l’experiència laboral als programes Acredita’t i Certifica’t, en l’actualitat estem immersos en l’aplicació de nous serveis sobre la base de la utilització de noves tecnologies en el sector sociosanitari. En aquest sector l’objectiu de la formació són el personal auxiliar, ja que suposen més del 80% de les plantilles, la prioritat d’oferir formació per a l’obtenció del certificat de professionalitat, imprescindible actualment per a treballar en el sector, així com, incorporar competències transversals que permetin l’adaptació a l’aplicació de les innovacions tecnològiques que estan penetrant amb força en el sector.

Les nostres instal·lacions

Comptem amb dos centres a Castelldefels (Barcelona) amb més de 1.500 m² distribuïts en 8 sales.
Totes les sales estan adequades per a la impartició de matèries específiques com poden ser la formació en les àrees d’administració, informàtica, salut, estètica o perruqueria, entre moltes altres.
Els nostres centres són de fàcil accés amb transport públic i privat.

Compromesos amb la formació de qualitat per a l'ocupació

ETIF, és centre col·laborador d’Organitzacions empresarials i sindicals del sector de l’Hostaleria i el turisme ha impartit formació contínua sectorial des de l’any 1997, col·laborant amb el Gremi d’Hostaleria de Castelldefels i l’Associació de cuiners de Barcelona, ​​realitzant activitats conjuntes de programació d’accions de formació, que permetin l’actualització dels treballadors del sector. El sector del turisme i l’hostaleria és en aquests moments el que més creix en termes nets d’ocupació, en el territori, però la realitat és que genera ocupació precària i que requereix de qualificació constant per la gran rotació de plantilles.

ETIF, forma part de GEDEFOR, Grup sectorial de formació per a ocupació de Catalunya, que agrupa Centres de formació que entre altres objectius, convinent esforç per a la millora contínua de la gestió i la qualitat de la docència, establint procediments d’incorporació de metodologia didàctiques més eficients per a la formació professional de l’ocupació, així com el desenvolupament de la tele formació tant en el sistema d’acreditació amb certificats de professionalitat com d’Especialitats. Els treballadors del sector, requereixen actualment de competències per a donar suport a la nous escenaris d’aprenentatge que es basen en l’aplicació d’innovadores metodologies didàctiques, i l’adaptació als models d’importació en línia.

ETIF SL, gestiona formació a un gran nombre d’empreses del sector serveis en diferents àrees d’activitat, especialment empreses que realitzen activitats comercials, administració i assessoria, empreses relacionades amb el turisme i hostaleria, serveis socioculturals a la comunitat, empreses que realitzen serveis personals o relacionades amb l’oci i la cultura, etc.

¿Dónde estamos?